Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Knarvik barneskule
Lonsvegen 80
5914 ISDALSTØ
Org.nr 975285901
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lindås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,2 20,9 22,4 22,2 23,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 12,0 11,5 11,9 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,4 54,6 55,3 56,1 68,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 19,3 18,4 18,1 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 12,0 11,5 12,0 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 14,8 14,2 15,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 100,0 100,0 99,2 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 617 13 539 14 709 14 047 15 356
Undervisningstimer totalt per elev 71 62 65 62 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no