Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Knarvik barneskule
Lonsvegen 80
5914 ISDALSTØ
Org.nr 975285901
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,9 22,4 22,2 23,3 22,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,5 11,9 11,5 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,6 55,3 56,1 68,8 79,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,3 18,4 18,1 14,9 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,5 12,0 11,5 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 14,2 15,8 14,3 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,2 99,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 539 14 709 14 047 15 356 15 166
Undervisningstimer totalt per elev 62 65 62 65 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no