Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Knarrlagsund Oppvekstsenter - Avd skole
7242 KNARRLAGSUND
Org.nr 974560399
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hitra kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,8 6,4 7,5 7,6 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 8,8 8,1 8,5 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,7 50,5 90,2 77,0 96,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 15,8 8,1 9,7 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 8,9 8,3 8,7 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 10,7 8,7 10,2 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,4 98,8 95,0 84,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 560 4 299 5 023 4 972 4 532
Undervisningstimer totalt per elev 84 84 91 87 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no