Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Knarrevik skule (UTGÅTT)
5355 KNARREVIK
Org.nr 975287645
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 10,7 10,8 10,8 10,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 12,5 11,4 11,3 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,7 65,2 64,5 56,5 49,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,5 17,5 15,6 17,8 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 13,2 12,1 12,3 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 15,7 14,4 14,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 005 7 220 7 084 7 084 7 084
Undervisningstimer totalt per elev 55 59 65 66 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no