Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Knappskog skule
Fjæreidevegen 30
5360 KOLLTVEIT
Org.nr 975287653
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,9 23,8 25,1 24,8 25,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 10,0 10,9 10,1 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,5 63,6 63,3 61,8 58,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 13,7 13,5 14,6 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 10,6 11,6 10,5 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 14,1 15,4 12,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 368 15 339 14 578 16 435 16 658
Undervisningstimer totalt per elev 62 74 68 74 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no