Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Knappskog skule
Fjæreidevegen 30
5360 KOLLTVEIT
Org.nr 975287653
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fjell kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,5 23,9 23,8 25,1 24,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,0 10,0 10,9 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,8 78,5 63,6 63,3 61,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9 11,5 13,7 13,5 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 12,5 10,6 11,6 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 15,1 14,1 15,4 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 543 13 368 15 339 14 578 16 435
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 74 68 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no