Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Klyve skole
Klyvevegen 10
3740 SKIEN
Org.nr 975278115
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,4 37,2 36,1 35,3 40,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 14,5 14,8 16,1 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,0 87,3 86,6 70,8 55,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 15,0 15,3 20,2 22,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 14,5 14,8 16,2 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 16,7 17,0 18,5 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,5 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,7 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 23 108 24 842 23 995 23 194 27 701
Undervisningstimer totalt per elev 47 51 50 46 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no