Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Klyve skole
Klyvevegen 10
3740 SKIEN
Org.nr 975278115
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,7 35,4 37,2 36,1 35,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 15,9 14,5 14,8 16,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 154,8 92,0 87,3 86,6 70,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 15,2 15,0 15,3 20,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 15,8 14,5 14,8 16,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 18,5 16,7 17,0 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 20 929 23 108 24 842 23 995 23 194
Undervisningstimer totalt per elev 45 47 51 50 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no