Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Klovholt oppvekstsenter avd skole (UTGÅTT)
Klovholtveien 280
3729 SKIEN
Org.nr 994432109
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Skien kommune 546,5 554,5 570,0 573,0 580,5
Telemark fylke 1 913,6 1 945,9 1 971,0 1 995,0 2 010,5
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Skien kommune 12,8 12,6 12,3 12,3 12,4
Telemark fylke 11,8 11,6 11,4 11,3 11,2
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Skien kommune 55 60 67 75 92
Telemark fylke 224 230 249 271 294
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Skien kommune 113,9 104,5 93,3 84,6 70,3
Telemark fylke 89,3 86,7 80,1 73,9 68,1
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Skien kommune 10,0 10,8 11,8 13,1 15,8
Telemark fylke 11,7 11,8 12,7 13,6 14,6
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Skien kommune 13,6 13,8 13,0 13,0 13,2
Telemark fylke 12,6 12,6 12,3 12,0 12,0
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Skien kommune 14,9 14,1 14,8 15,0 14,8
Telemark fylke 14,0 13,3 13,5 13,6 13,4
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Skien kommune 17,4 17,4 17,0 17,5 17,5
Telemark fylke 16,5 16,3 16,0 16,4 16,0
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Skien kommune 16,3
Telemark fylke 14,6
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Skien kommune 17,7
Telemark fylke 16,1
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Skien kommune 18,7
Telemark fylke 17,6
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Skien kommune 98,0 98,1 97,2 98,1 97,1
Telemark fylke 97,8 96,7 97,0 96,7 96,6
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Skien kommune 347 605 352 866 363 800 368 821 369 895
Telemark fylke 1 207 692 1 229 463 1 250 376 1 267 659 1 276 481
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Skien kommune 56 56 58 58 57
Telemark fylke 60 62 63 63 64
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no