Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kløvheim skule
Mykingvegen 640
5913 EIKANGERVÅG
Org.nr 875285912
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lindås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,0 4,8 5,0 4,6 5,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 8,3 8,3 8,8 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,9 30,7 27,4 25,7 26,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 23,6 27,3 30,6 28,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 8,2 8,3 9,0 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,9 8,6 8,7 9,4 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 249 3 120 3 307 3 031 3 196
Undervisningstimer totalt per elev 81 89 89 84 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no