Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kløve skule (UTGÅTT)
Kløve
5700 VOSS
Org.nr 975281914
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 4,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,5 45,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 20,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 10,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 620 3 278
Undervisningstimer totalt per elev 72 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no