Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Klevstrand skole
Fjellygata 39
3936 PORSGRUNN
Org.nr 975277909
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 16,6 14,4 15,9 15,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 13,5 16,3 14,7 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 188,0 2 288,9 138,0 169,1 100,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 0,5 10,4 7,7 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 13,5 16,6 14,9 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 18,5 25,4 17,8 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,2 88,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 282 11 321 9 396 10 519 10 542
Undervisningstimer totalt per elev 60 55 45 51 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no