Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kleppestø barneskole
Ranavegen 6
5300 KLEPPESTØ
Org.nr 975290247
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Kleppestø barneskole 26,0 25,5 26,9 28,4 33,1
Askøy kommune 320,7 331,5 324,4 345,8 355,2
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Kleppestø barneskole 15,5 16,6 18,2 16,7 14,7
Askøy kommune 14,5 14,4 14,7 13,9 13,8
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kleppestø barneskole 3 3 5 5 3
Askøy kommune 44 48 56 57 51
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kleppestø barneskole 122,9 110,9 94,3 91,6 175,4
Askøy kommune 91,8 86,7 75,0 74,8 85,3
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kleppestø barneskole 11,1 13,3 17,0 16,4 7,6
Askøy kommune 13,8 14,5 17,3 16,5 14,3
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kleppestø barneskole 15,3 16,3 18,1 16,7 14,7
Askøy kommune 15,1 15,4 15,5 14,7 14,6
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kleppestø barneskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Askøy kommune 17,3 16,4 17,4 16,2 16,1
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kleppestø barneskole 19,2 18,8 20,6 19,4 16,9
Askøy kommune 18,7 18,5 18,8 18,7 18,4
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kleppestø barneskole 15,4
Askøy kommune 17,1
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kleppestø barneskole 19,7
Askøy kommune 19,0
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kleppestø barneskole 0,0
Askøy kommune 19,8
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kleppestø barneskole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Askøy kommune 99,3 99,1 99,6 99,5 99,1
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Kleppestø barneskole 16 948 16 874 17 594 18 992 22 263
Askøy kommune 199 189 207 282 205 554 219 465 224 663
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Kleppestø barneskole 48 45 41 44 50
Askøy kommune 49 50 49 51 52
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no