Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kleppestø barneskole
Ranavegen 6
5300 KLEPPESTØ
Org.nr 975290247
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,5 26,9 28,4 33,1 32,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 18,2 16,7 14,7 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 5 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,9 94,3 91,6 175,4 127,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 17,0 16,4 7,6 10,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 18,1 16,7 14,7 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 20,6 19,4 16,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 874 17 594 18 992 22 263 22 042
Undervisningstimer totalt per elev 45 41 44 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no