Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kleppe skule
Viervegen 10
4351
Org.nr 973890034
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Klepp kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,8 38,8 41,4 42,1 42,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 13,5 12,8 12,5 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,0 99,6 111,9 66,1 56,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 12,2 10,4 17,3 21,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,9 13,0 12,8 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,5 2,9 7,0 5,1 4,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 16,3 15,9 15,3 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,7 90,4 90,3 92,4 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 24 574 25 678 27 805 28 311 28 386
Undervisningstimer totalt per elev 56 55 58 59 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no