Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kleppe skole
Kleppevegen 127
5308 KLEPPESTØ
Org.nr 975287610
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 24,4 24,4 24,8 26,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 15,5 15,4 14,6 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,2 68,0 51,4 80,9 53,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 20,1 26,3 16,5 22,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 15,6 15,5 14,6 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 19,9 20,4 19,7 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,8 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,4 100,0 100,0 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 15 675 15 905 15 839 16 796 17 442
Undervisningstimer totalt per elev 47 48 48 51 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no