Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kleppe skole
Kleppevegen 127
5308 KLEPPESTØ
Org.nr 975287610
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,3 24,0 24,4 24,4 24,8
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 15,7 15,5 15,4 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,1 86,2 68,0 51,4 80,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 16,0 20,1 26,3 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 16,0 15,6 15,5 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 19,7 19,9 20,4 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 082 15 675 15 905 15 839 16 796
Undervisningstimer totalt per elev 45 47 48 48 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no