Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Klepp ungdomsskule
Stasjonsvegen 26b
4352 KLEPPE
Org.nr 975275736
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Klepp kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 45,4 46,0 46,0 36,6 37,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,0 10,0 12,8 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 2 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,6 167,5 231,2 110,4 98,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 5,3 3,8 10,0 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 13,4 13,4 17,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 16,3 15,9 20,5 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 99,4 99,4 96,2 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 26 233 26 613 26 615 20 615 21 075
Undervisningstimer totalt per elev 64 65 65 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no