Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Klemetsrud skole
Enebakkveien 418
1279 OSLO
Org.nr 974589907
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,4 19,4 20,0 21,3 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 14,4 13,9 13,7 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,5 160,1 74,7 234,5 219,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 7,9 16,8 5,2 5,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,2 15,2 14,6 14,5 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 15,4 16,3 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 95,3 91,5 91,7 92,1
Lærertimer som gis til undervisning 11 344 12 644 13 431 13 922 14 469
Undervisningstimer totalt per elev 48 52 54 54 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no