Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Klemetsrud skole
Enebakkveien 418
1279 OSLO
Org.nr 974589907
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,3 17,4 19,4 20,0 21,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 15,5 14,4 13,9 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 3 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,7 103,5 160,1 74,7 234,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 13,1 7,9 16,8 5,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5 16,2 15,2 14,6 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 17,3 15,4 16,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 94,4 95,3 91,5 91,7
Lærertimer som gis til undervisning 10 281 11 344 12 644 13 431 13 922
Undervisningstimer totalt per elev 47 48 52 54 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no