Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kleive Oppvekstsenter - Avd skole
Osvegen
6453 KLEIVE
Org.nr 973994662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 5,2 5,0 5,6 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 13,4 14,0 12,7 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,0 56,3 63,4 533,3 59,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 36,5 23,1 20,2 2,2 20,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 13,5 14,1 12,7 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 21,2 17,0 12,9 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,5 75,7
Lærertimer som gis til undervisning 3 705 3 705 3 391 3 731 3 990
Undervisningstimer totalt per elev 59 55 53 58 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no