Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Klæbu ungdomsskole
Tanemsbruvegen 137
7540 KLÆBU
Org.nr 974588145
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,4 30,7 32,0 29,5 29,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 10,5 10,5 11,4 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,0 55,9 51,3 50,6 51,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,7 16,3 18,0 19,6 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 14,0 14,0 15,5 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 17,4 17,4 19,9 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 484 17 443 18 506 16 741 16 182
Undervisningstimer totalt per elev 55 63 63 57 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no