Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Klæbu ungdomsskole
Tanemsbruvegen 137
7540 KLÆBU
Org.nr 974588145
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Klæbu kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,0 26,4 30,7 32,0 29,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,9 10,5 10,5 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,1 48,0 55,9 51,3 50,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 20,7 16,3 18,0 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 15,8 14,0 14,0 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 20,0 17,4 17,4 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5
Lærertimer som gis til undervisning 14 771 14 484 17 443 18 506 16 741
Undervisningstimer totalt per elev 58 55 63 63 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no