Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Klæbu kommune (utgått)
Kommunenr 5030
Kun utgåtte skoler med adresse i Klæbu kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 79,5 85,8 88,7 85,8 83,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 12,2 11,8 12,4 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 16 16 17 17 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,9 57,0 56,5 55,3 57,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 19,2 18,8 20,1 19,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 13,4 13,0 13,2 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 14,0 14,0 15,5 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 16,0 15,6 17,0 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,3 99,3 99,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 50 532 54 948 56 790 54 760 52 665
Undervisningstimer totalt per elev 53 59 60 57 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no