Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Klæbu kommune
Kommunenr 5030
Alle grunnskoler med adresse i Klæbu kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 79,0 79,5 85,8 88,7 85,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,5 12,2 11,8 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 16 16 17 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,9 60,9 57,0 56,5 55,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,5 19,7 19,2 18,8 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 14,4 13,4 13,0 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 15,8 14,0 14,0 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,5 16,0 15,6 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,3 99,3 99,8
Lærertimer som gis til undervisning 49 732 50 532 54 948 56 790 54 760
Undervisningstimer totalt per elev 54 53 59 60 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no