Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjøsterud skole
Betzy Kjelsbergs Vei 182
3028 DRAMMEN
Org.nr 975289214
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,7 28,6 32,3 31,9 33,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 13,6 11,6 11,5 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 141,6 112,3 100,9 95,5 71,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0 10,8 10,5 11,0 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,1 18,2 15,5 15,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,7 22,9 18,0 18,4 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 96,1 96,6 96,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 234 16 725 19 257 19 215 20 163
Undervisningstimer totalt per elev 46 48 56 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no