Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjørbekkhøgda skole
Torvmyrvegen 17
3734 SKIEN
Org.nr 975278093
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,6 17,9 24,1 19,5 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 14,8 11,5 15,7 16,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 170,0 117,2 86,4 108,4 108,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 11,3 12,5 13,4 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 14,6 11,4 15,7 16,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 15,8 12,2 22,1 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2 99,6 83,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 698 11 938 16 768 13 376 13 676
Undervisningstimer totalt per elev 57 50 64 47 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no