Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjørbekkhøgda skole
Torvmyrvegen 17
3734 SKIEN
Org.nr 975278093
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,9 24,1 19,5 20,8 25,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 11,5 15,7 16,2 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,2 86,4 108,4 108,4 104,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 12,5 13,4 13,2 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 11,4 15,7 16,2 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 12,2 22,1 17,7 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,6 83,0 100,0 100,0 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 11 938 16 768 13 376 13 676 17 119
Undervisningstimer totalt per elev 50 64 47 46 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no