Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjøpsvik skole
Hovedveien 31
8590 KJØPSVIK
Org.nr 974625563
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tysfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,0 14,5 11,5 12,5 15,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,2 6,2 7,2 6,7 5,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,5 57,0 49,3 51,3 55,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 9,8 13,0 12,0 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 7,5 8,0 8,3 6,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8 5,7 7,4 6,0 5,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 13,7 16,0 11,1 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,0 84,9 90,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 027 9 282 7 372 8 202 10 260
Undervisningstimer totalt per elev 99 115 100 107 124
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no