Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjølsdalen montessoriskule SA (privat)
Daltunvegen 19
6776 KJØLSDALEN
Org.nr 998245508
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kjølsdalen montessoriskule SA (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Kjølsdalen montessoriskule SA (privat) 3,2 4,5 6,2 5,0 4,6
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Kjølsdalen montessoriskule SA (privat) 10,1 7,5 5,9 7,9 9,7
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kjølsdalen montessoriskule SA (privat) 1 1 1 1 2
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kjølsdalen montessoriskule SA (privat) 46,3 33,0 39,6 37,6 22,0
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kjølsdalen montessoriskule SA (privat) 21,0 22,0 14,6 20,0 43,2
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kjølsdalen montessoriskule SA (privat) 11,3 9,9 7,9 10,1 15,0
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kjølsdalen montessoriskule SA (privat) 0,0 1,3 1,6 0,9 0,7
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kjølsdalen montessoriskule SA (privat) 11,9 9,4 7,3 10,8 10,9
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kjølsdalen montessoriskule SA (privat) 17,8 28,3
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kjølsdalen montessoriskule SA (privat) 10,7 10,4
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kjølsdalen montessoriskule SA (privat) 1,3 0,7
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kjølsdalen montessoriskule SA (privat) 71,2 74,6 70,5 72,5 60,2
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Kjølsdalen montessoriskule SA (privat) 2 614 3 779 5 216 4 124 3 864
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Kjølsdalen montessoriskule SA (privat) 84 115 145 109 88
Stad kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no