Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjølsdalen Montessoriskule Sa (privat)
Daltunvegen 19
6776 KJØLSDALEN
Org.nr 998245508
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kjølsdalen Montessoriskule Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,9 3,2 4,5 6,2 5,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 10,1 7,5 5,9 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,2 46,3 33,0 39,6 37,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 21,0 22,0 14,6 20,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 11,3 9,9 7,9 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 1,3 1,6 0,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 11,9 9,4 7,3 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 1,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 64,9 71,2 74,6 70,5 72,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 262 2 614 3 779 5 216 4 124
Undervisningstimer totalt per elev 67 84 115 145 109
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no