Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjølsdalen montessoriskule SA (privat)
Daltunvegen 19
6776 KJØLSDALEN
Org.nr 998245508
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kjølsdalen montessoriskule SA (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,2 4,5 6,2 5,0 4,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 7,5 5,9 7,9 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,3 33,0 39,6 37,6 22,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 22,0 14,6 20,0 43,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 9,9 7,9 10,1 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 1,3 1,6 0,9 0,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 9,4 7,3 10,8 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,8 28,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,7 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 1,3 0,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 71,2 74,6 70,5 72,5 60,2
Lærertimer som gis til undervisning 2 614 3 779 5 216 4 124 3 864
Undervisningstimer totalt per elev 84 115 145 109 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no