Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjølnes ungdomsskole
Grenlandsgata 9
3915 PORSGRUNN
Org.nr 975277992
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,7 33,9 31,1 23,9 24,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,3 11,2 14,0 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 199,4 123,8 160,1 148,9 285,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,2 7,8 6,1 7,9 4,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,7 15,0 15,0 18,7 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 17,8 17,4 21,1 21,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 213 19 070 17 554 13 097 13 360
Undervisningstimer totalt per elev 52 58 58 47 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no