Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjølnes ungdomsskole
Grenlandsgata 9
3912 PORSGRUNN
Org.nr 975277992
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,9 31,1 23,9 24,3 25,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,2 14,0 14,0 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,8 160,1 148,9 285,0 154,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 6,1 7,9 4,1 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 15,0 18,7 18,6 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 17,4 21,1 21,9 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,9 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 19 070 17 554 13 097 13 360 13 999
Undervisningstimer totalt per elev 58 58 47 47 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no