Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjøllefjord skole
Elvevegen 1
9790 KJØLLEFJORD
Org.nr 975280136
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lebesby kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,4 21,1 18,8 17,6 19,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 8,5 7,7 7,0 6,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,1 66,5 54,3 55,9 61,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 9,8 12,3 11,5 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 8,7 7,8 7,6 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8 12,1 10,8 8,8 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 12,0 11,0 10,0 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,9 84,2 75,3 79,6 73,6
Lærertimer som gis til undervisning 11 658 11 384 11 602 11 388 12 529
Undervisningstimer totalt per elev 88 83 92 101 112
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no