Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjølberg skole
Kjølberggaten 44
1654 SELLEBAKK
Org.nr 974565307
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,7 25,2 26,3 26,6 28,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 12,0 12,0 12,1 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 134,6 133,5 113,4 93,5 97,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 8,2 9,6 11,7 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 12,0 12,0 12,1 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 14,6 14,3 14,3 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 715 16 980 17 758 17 820 19 073
Undervisningstimer totalt per elev 64 62 62 61 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no