Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjøkkelvik skole
Kjøkkelvikveien 27
5178 LODDEFJORD
Org.nr 974738449
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 45,3 45,9 43,2 46,9 43,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 13,8 13,5 13,2 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 222,2 163,9 143,5 161,1 136,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,7 7,4 8,6 7,2 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 15,2 13,6 13,7 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,0 16,2 17,9 16,7 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 18,1 17,4 17,2 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,6 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,9 99,5 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 27 816 28 487 27 832 29 058 27 424
Undervisningstimer totalt per elev 49 51 52 53 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no