Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjøkkelvik skole
Kjøkkelvikveien 27
5178 LODDEFJORD
Org.nr 974738449
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 46,4 45,3 45,9 43,2 46,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 14,4 13,8 13,5 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 226,9 222,2 163,9 143,5 161,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,6 5,7 7,4 8,6 7,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,4 15,1 15,2 13,6 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 18,0 16,2 17,9 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 18,4 18,1 17,4 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,9 99,5
Lærertimer som gis til undervisning 28 650 27 816 28 487 27 832 29 058
Undervisningstimer totalt per elev 49 49 51 52 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no