Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjerringøy Oppvekstsenter - Avd skole
Kjerringøy
8093 KJERRINGØY
Org.nr 974627957
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,3 4,9 6,0 6,9 7,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 7,7 6,5 7,3 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,4 29,2 12,0 20,2 14,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 26,4 49,8 32,4 37,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,2 7,1 8,6 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,1 5,6 6,8 6,7 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 10,4 14,9 14,2 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 92,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 464 3 464 3 960 4 424 4 701
Undervisningstimer totalt per elev 91 91 110 98 115
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no