Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjerringøy oppvekstsenter - Avd skole
Kjerringøy
8093 KJERRINGØY
Org.nr 974627957
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,9 6,0 6,9 7,4 8,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 6,5 7,3 6,2 5,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,2 12,0 20,2 14,8 24,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,4 49,8 32,4 37,5 19,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 7,1 8,6 7,9 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,6 6,8 6,7 5,4 4,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 14,9 14,2 10,2 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 32,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,2 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,9 4,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 92,1 78,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 464 3 960 4 424 4 701 5 266
Undervisningstimer totalt per elev 91 110 98 115 132
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no