Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjenn skole
Hasselveien 4
1470 LØRENSKOG
Org.nr 875272632
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,3 30,0 35,8 37,6 39,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 17,3 14,4 13,4 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,1 193,1 139,5 139,5 134,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0 7,7 9,2 8,7 8,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,8 23,0 19,2 17,9 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 24,9 21,2 21,0 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,0 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,6 94,4 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 19 442 17 033 20 910 22 394 23 118
Undervisningstimer totalt per elev 46 38 46 49 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no