Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjenn skole
Hasselveien 4
1470 LØRENSKOG
Org.nr 875272632
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,2 33,3 30,0 35,8 37,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,1 17,3 14,4 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,2 140,1 193,1 139,5 139,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 9,0 7,7 9,2 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,0 18,8 23,0 19,2 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,0 20,3 24,9 21,2 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 100,0 100,0 93,6 94,4
Lærertimer som gis til undervisning 18 025 19 442 17 033 20 910 22 394
Undervisningstimer totalt per elev 44 46 38 46 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no