Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjelsås skole
Asbjørnsens Vei 3
0494 OSLO
Org.nr 974589893
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 59,2 61,0 57,9 60,8 55,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 13,9 14,7 13,5 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 6 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 212,9 124,9 142,5 184,8 381,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 10,3 9,5 6,9 3,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 14,5 15,5 14,2 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,7 18,1 17,2 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,6 100,0 96,5 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 40 474 42 055 39 831 42 741 39 463
Undervisningstimer totalt per elev 52 53 51 55 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no