Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjelsås skole
Asbjørnsens Vei 3
0494 OSLO
Org.nr 974589893
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 61,0 57,9 60,8 55,7 55,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 14,7 13,5 14,0 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 4 2 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 124,9 142,5 184,8 381,1 155,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 9,5 6,9 3,5 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 15,5 14,2 14,7 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 18,1 17,2 19,3 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,0 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 100,0 96,5 99,1 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 42 055 39 831 42 741 39 463 39 662
Undervisningstimer totalt per elev 53 51 55 53 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no