Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjellervolla skole
Vestbygata 59
2003 LILLESTRØM
Org.nr 974555794
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lillestrøm kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,7 35,8 34,5 34,6 36,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 12,0 13,4 13,7 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 292,8 304,8 175,2 179,6 159,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,5 3,5 6,5 6,5 7,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 16,0 17,8 18,2 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 17,3 20,0 20,4 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 99,7 100,0 100,0 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 20 758 20 807 19 439 19 500 20 482
Undervisningstimer totalt per elev 57 55 49 48 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no