Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjeller skole
Kunnskapsveien 19
2007 KJELLER
Org.nr 994736000
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Skedsmo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,1 39,1 38,4 43,4 47,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 15,1 15,1 13,9 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 231,9 196,3 240,2 170,9 106,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8 6,9 5,8 7,3 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 16,2 15,2 14,6 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,9 16,9 19,9 16,7 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 20,2 21,9 22,0 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,0 92,7 95,8 97,5 93,5
Lærertimer som gis til undervisning 24 840 25 117 25 420 27 786 31 487
Undervisningstimer totalt per elev 47 47 47 51 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no