Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjeldebotn skole
Sentrum
8543 KJELDEBOTN
Org.nr 975288498
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ballangen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,4 3,2 3,1 3,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 8,1 6,2 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,0 40,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 15,6 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 8,0 6,3 6,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 8,9 6,9 6,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 123 1 838 1 919 1 991
Undervisningstimer totalt per elev 101 92 120 124
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no