Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kjækan skole (utgått)
9162 SØRSTRAUMEN
Org.nr 975268543
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,8 3,0
Antall elever per årsverk til undervisning 4,9 5,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,0 48,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,4 5,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,3 6,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 422 2 076
Undervisningstimer totalt per elev 151 148
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no