Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kirkevoll barne- og ungdomsskole
Fanavegen 314
5244 FANA
Org.nr 974738252
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,2 42,6 42,4 43,7 43,2
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5 15,9 15,7 15,8 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 238,0 234,7 194,7 257,6 192,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 5,8 7,1 5,4 7,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,9 17,7 18,3 17,3 16,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 16,6 15,2 17,1 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 19,3 19,9 19,8 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 399 26 027 26 372 27 457 27 279
Undervisningstimer totalt per elev 43 45 45 45 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no