Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kirkenes ungdomsskole
Presteveien 34
9900 KIRKENES
Org.nr 996216608
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,1 32,9 31,6 30,8 30,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 7,9 7,9 8,0 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 6 4 9 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,8 41,2 63,4 24,2 19,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 17,3 11,1 29,4 36,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,0 10,6 10,6 10,8 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 24,1 18,7 15,6 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,6 90,7 86,6 88,4 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 20 885 19 623 18 522 17 863 17 600
Undervisningstimer totalt per elev 88 84 83 82 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no