Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kirkenes ungdomsskole
Presteveien 34
9900 KIRKENES
Org.nr 996216608
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,9 31,6 30,8 30,3 29,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 9 11 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,2 63,4 24,2 19,2 18,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,3 11,1 29,4 36,4 36,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 10,6 10,8 10,6 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,1 18,7 15,6 14,6 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,6 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,7 86,6 88,4 93,7 91,1
Lærertimer som gis til undervisning 19 623 18 522 17 863 17 600 16 682
Undervisningstimer totalt per elev 84 83 82 83 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no