Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kirkenes barneskole
Presteveien 34
9900 KIRKENES
Org.nr 975280292
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,9 32,9 37,2 35,7 34,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 9,3 8,6 9,5 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,7 60,3 46,2 71,6 54,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8 14,2 16,9 11,9 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 9,6 8,9 9,8 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 13,6 12,1 14,3 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,1 92,2 90,1
Lærertimer som gis til undervisning 21 267 22 321 25 131 23 814 22 920
Undervisningstimer totalt per elev 73 79 86 78 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no