Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kirkenær skole
Frøbergvegen 375
2320 FURNES
Org.nr 975270645
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,8 17,7 17,6 18,0 15,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 10,9 11,1 11,6 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,4 135,9 138,8 141,6 150,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 7,2 7,3 7,0 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 11,9 12,3 13,0 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 12,9 13,1 13,8 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 10 671 11 782 11 931 11 280 9 690
Undervisningstimer totalt per elev 59 68 67 64 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no