Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kirkenær skole
Frøbergvegen 375
2320 FURNES
Org.nr 975270645
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 16,8 17,7 17,6 18,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 12,6 10,9 11,1 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 125,4 106,4 135,9 138,8 141,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7 10,2 7,2 7,3 7,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 13,5 11,9 12,3 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 15,5 12,9 13,1 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 274 10 671 11 782 11 931 11 280
Undervisningstimer totalt per elev 52 59 68 67 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no