Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kirkekretsen skole
Veldromsvegen 6
2385 BRUMUNDDAL
Org.nr 975270688
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 15,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 10 179
Undervisningstimer totalt per elev 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no