Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kirkekretsen skole
Veldromsvegen 6
2385 BRUMUNDDAL
Org.nr 975270688
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,5 14,4 13,9 15,1 15,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 10,8 11,0 9,8 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 158,9 115,3 125,0 123,9 129,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 8,6 8,1 7,2 7,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 11,9 12,2 11,1 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 13,8 15,4 13,1 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,7 100,0 96,2 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 8 503 9 847 9 435 10 179 10 776
Undervisningstimer totalt per elev 59 69 67 75 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no