Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kirkekretsen skole
Veldromsvegen 6
2385 BRUMUNDDAL
Org.nr 975270688
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,4 11,5 14,4 13,9 15,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,5 10,8 11,0 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,9 158,9 115,3 125,0 123,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 7,8 8,6 8,1 7,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 13,6 11,9 12,2 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 15,5 13,8 15,4 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,7 100,0 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 8 262 8 503 9 847 9 435 10 179
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 69 67 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no