Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kirkefjerdingen skole
Folkenborgveien 481
1880 EIDSBERG
Org.nr 974577682
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 11,5 12,2 9,8 9,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,5 10,2 12,4 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,4 46,2 43,0 31,3 39,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,0 20,9 21,2 34,5 27,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,5 10,3 12,5 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 17,2 19,4 15,1 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,7 91,2 82,4 92,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 668 6 562 8 063 6 327 6 440
Undervisningstimer totalt per elev 59 59 73 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no