Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kirkebygden barne- og ungdomsskole
Lotterudveien 9b
1912 ENEBAKK
Org.nr 975272664
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Enebakk kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,1 15,6 14,4 15,2 14,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,5 13,0 13,1 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 4 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 182,2 56,0 41,0 25,9 28,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,4 19,8 28,8 44,4 40,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,3 12,9 13,1 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 14,0 15,2 17,0 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,3 80,2 71,4 76,2 91,7
Lærertimer som gis til undervisning 9 476 10 216 9 691 9 832 9 862
Undervisningstimer totalt per elev 58 59 57 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no