Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kirkebygden barne- og ungdomsskole
Lotterudveien 9b
1912 ENEBAKK
Org.nr 975272664
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Enebakk kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,6 14,4 15,2 14,6 34,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 13,0 13,1 12,8 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 7 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,0 41,0 25,9 28,9 52,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,8 28,8 44,4 40,4 22,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,9 13,1 12,9 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 15,2 17,0 15,5 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,2 71,4 76,2 91,7 86,4
Lærertimer som gis til undervisning 10 216 9 691 9 832 9 862 21 470
Undervisningstimer totalt per elev 59 57 57 58 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no