Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kirkeby skole
Kirkebyveien 7
1484 HAKADAL
Org.nr 975272583
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 19,6 21,3 24,7 24,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,9 17,6 17,6 15,3 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,2 77,4 59,5 46,3 47,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,2 21,0 26,4 29,8 30,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 17,6 17,7 15,4 15,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 20,9 19,6 17,4 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,3 100,0 100,0 100,0 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 13 888 13 397 14 090 16 524 16 658
Undervisningstimer totalt per elev 44 42 42 48 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no