Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kirkeby oppvekstsenter - Avdeling skole
Nordskogbygdvegen 463
2410 HERNES
Org.nr 975273296
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 8,3 8,8 8,8 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 20,8 21,4 22,5 39,0 73,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 36,9 36,9 36,9 21,3 8,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 9,3 9,8 9,8 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,8 10,0 11,7 11,2 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2 4,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 304 3 304 3 304 3 304 3 304
Undervisningstimer totalt per elev 92 89 85 85 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no