Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kippermoen ungdomsskole
Kippermovegen 40
8661 MOSJØEN
Org.nr 975290050
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Vefsn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 49,3 44,4 47,5 45,3 43,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 10,2 9,9 11,0 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,9 100,3 109,5 73,0 69,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,3 8,8 7,9 12,8 13,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 13,6 13,2 14,6 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 18,7 18,9 20,8 22,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 28 300 25 199 27 447 25 374 24 088
Undervisningstimer totalt per elev 67 64 66 60 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no