Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kippermoen ungdomsskole
Kippermovegen 40
8661 MOSJØEN
Org.nr 975290050
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Vefsn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 44,4 47,5 45,3 43,1 43,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 9,9 11,0 11,4 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,3 109,5 73,0 69,8 86,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 7,9 12,8 13,9 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 13,2 14,6 15,1 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 18,9 20,8 22,3 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,3 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 199 27 447 25 374 24 088 22 757
Undervisningstimer totalt per elev 64 66 60 58 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no