Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kinsarvik skule
Sandvikevegen 16
5780 KINSARVIK
Org.nr 975289273
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ullensvang kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,2 18,4 18,4 18,5 19,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 9,3 10,3 9,4 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 5 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,3 27,3 32,2 28,6 31,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,2 32,3 29,9 32,1 27,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,2 11,4 10,2 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 12,5 13,8 12,1 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 13,6 16,7 12,6 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9 13,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 100,0 100,0 88,0 91,2
Lærertimer som gis til undervisning 11 398 12 169 12 001 12 626 12 626
Undervisningstimer totalt per elev 74 75 68 74 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no