Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Killingrud ungdomsskole
Killingrudalleen 12
3057 SOLBERGELVA
Org.nr 974544210
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nedre Eiker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 22,1 21,8 22,0 24,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 11,7 11,3 12,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 174,6 161,2 156,7 124,3 120,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 6,1 6,1 8,6 8,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 15,5 15,1 16,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 19,4 18,7 20,3 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 12 112 12 165 12 180 12 564 13 778
Undervisningstimer totalt per elev 52 56 58 53 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no