Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kilen skole (UTGÅTT)
2283 ÅSNES FINNSKOG
Org.nr 975273180
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 205,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 553
Undervisningstimer totalt per elev 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no