Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat)
Jensejordet Nord 9
3739 SKIEN
Org.nr 994967541
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kilebygda Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 4,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 51,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 118
Undervisningstimer totalt per elev 125
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no